Stort behov for VTA: Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år

I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2024 lovet regjeringen å øke antallet VTA-plasser med 500 i året, i en periode på fire år. Tidligere har regjeringen presentert tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, som anslår behovet for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) til å være mellom ca 1.000 og 2.000 nye jobber årlig.

Behovsanalysene er i tråd med det ASVL tidligere har hevdet. Vi har basert oss på tall fra Verdens Helseorgnisasjon (WHO), som sier at mellom 1 og 3 prosent av befolkningen har en form for utviklingshemning.

Det er verdt å merke seg at 1.000 årlige nye jobber ikke dekker etterslepet, som er stort.

I perioden 2010-2022 har det kommet til i snitt 340 nye tilrettelagte jobber årlig.

I sum er altså 500 plasser i året heller ikke tilstrekkelig.

ASVL mener

Det må på plass minst 1.000 nye tilrettelagte jobber (VTA) hvert år. Diskriminering av personer med utviklingshemning eller lignende tilretteleggingsbehov må opphøre. Norge må nyttiggjøre seg all mulig arbeidskraft. Å la personer funksjonshindringer gå ledige når de vil jobbe, er sløsing med verdifulle ressurser.

Det er også verdt å merke seg at FN slår fast at det å ha en jobb er en menneskerett. I deres verdenserklæring om menneskerettigheter Artikkel 23: 1, skriver de
-Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

Dette må også komme mennesker med tilretteleggingsbehov til gode.

Referanser

8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 uten jobb:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

Andel utviklingshemmede i befolkningen:

Tallene og oppgitte kilder er hentet fra kunnskapsbanken i NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Antall nye tilrettelagte jobber – historisk:

Tall innhentet fra NAV