Stort behov for VTA: Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år

Derfor er det behov for minst 1.000 nye tilrettelagte jobber årlig 

  • Diskriminering: 8 av 10 personer med utviklingshemning mellom 18 og 25 år står uten jobb 
  • Vi har ikke råd til å la være: Norge taper over 60.000 kroner for hver tilrettelagte arbeidsplass som ikke opprettes 
  • Verdiskaping: ASVLs medlemmer produserer varer og tjenester for 2 milliarder årlig 
  • Arbeidskraftkrise: Norge trenger all tilgjengelig arbeidskraft 

For fireårsperioden 2024-2027 er det satt av penger til 500 nye jobber i året. Tidligere har regjeringen presentert tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, som anslår behovet for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) til å være mellom 1.000 og 2.000 nye jobber årlig.

Behovsanalysene er i tråd med det ASVL tidligere har hevdet. Vi har basert oss på tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), som sier at mellom 1 og 3 prosent av befolkningen har en form for utviklingshemning.

Det er verdt å merke seg at 1.000 årlige nye jobber ikke dekker etterslepet, som er stort.

ASVL mener

Det må på plass minst 1.000 nye tilrettelagte jobber (VTA) hvert år. Diskriminering av personer med utviklingshemning eller lignende tilretteleggingsbehov må opphøre. Norge må nyttiggjøre seg all mulig arbeidskraft. Å la personer med funksjonshindringer gå ledige når de vil jobbe, er sløsing med verdifulle ressurser.

Det er også verdt å merke seg at FN slår fast at det å ha en jobb er en menneskerett. I deres verdenserklæring om menneskerettigheter Artikkel 23: 1, skriver de:

Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

Dette må også komme mennesker med tilretteleggingsbehov til gode.

Tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt, som vist i beregningene ASVL har fått frembrakt.

Flertall av nye jobber må komme hos tiltaksarrangører, da dette sikrer at de som trenger jobbene mest, får et tilbud

Referanser

8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 uten jobb:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

Andel utviklingshemmede i befolkningen:

Tallene og oppgitte kilder er hentet fra kunnskapsbanken i NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Presentasjon om samfunnsøkonomisk nytte av VTA