Aktuelt

Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikkPublisert 

I Stortingsmelding Meld. St. 30 (2015–2016) vil Regjeringen sørge for rask og god integrering av innvandrere, og har lagt fram en rekke tiltak for å fremme integreringen.Les mer

Fra utenforskap til ny sjanse

Fra utenforskap til ny sjansePublisert 

I Stortingsmelding Meld. St. 16 (2015–2016) varsler Regjeringen at det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket.Les mer

NAV får bestemme mer selv

NAV får bestemme mer selvPublisert 

Arbeidsminister Anniken Hauglie la i deg frem NAV-meldingen. I meldingen går det blant annet frem at NAV skal få større fleksibilitet i gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak.Les mer

ASVL inviterte stortingspolitikere på frokost

ASVL inviterte stortingspolitikere på frokostPublisert 

Tema var arbeid og utviklingshemning.Les mer

Foreslår storsatsing på karriereveiledning

Foreslår storsatsing på karriereveiledningPublisert 

En kraftig opptrapping av karriereveiledningstilbudet kan bli en realitet dersom utvalg bak offentlig utredning får det som de vil.Les mer

Seier i spørsmålet om kommunalisering

Seier i spørsmålet om kommunaliseringPublisert 

Arbeids- og sosialdepartementet går ikke inn for å overføre ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid fra stat til kommune nå.Les mer

ESA: Grønt lys for skjermet sektor

ESA: Grønt lys for skjermet sektorPublisert 

Tilskuddet til det nye tiltaket Arbeidsforberedende tiltak (AFT) er ikke å betrakte som statsstøtte, slår ESA fast. Tiltaket forblir en del av skjermet sektor, og det blir ikke anbudsutsatt.Les mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2016

Revidert nasjonalbudsjett for 2016Publisert 

Ingen flere tiltaksplasser til personer med nedsatt arbeidsevne.Les mer

Arbeid gir livskvalitet

Arbeid gir livskvalitetPublisert 

Utviklingshemmede i jobb opplever høyere livskvalitet enn de som ikke er i jobb. Det gjelder enten det er snakk om arbeid i skjermet eller ordinær virksomhet.Les mer

Nyhetsarkiv